• Кашкарова Гулмира Нурдинбековна
  Талас облусунун прокурору
  Кашкарова Гулмира Нурдинбековна

  юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

 • Болотбеков Эмил Болотбекович
  Талас облусунун прокурорунун орун басары
  Болотбеков Эмил Болотбекович

  юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

 • Муназбеков Батыркул Аманкулович
  Талас облусунун прокурорунун орун басары
  Муназбеков Батыркул Аманкулович

  юстициянын 3-класстагы кеңешчиси
   
   

 • Айтназаров Алмазбек Арстаналиевич
  Талас шаарынын прокурору
  Айтназаров Алмазбек Арстаналиевич

  юстициянын 1-класстагы кеңешчиси

 • Молдотаев Нурдин Аскарбекович
  Талас районунун прокурору
  Молдотаев Нурдин Аскарбекович

  юстициянын 3-класстагы кеңешчиси

 • Кулубаев Азамат Аманбекович
  Бакай-Ата районунун прокурору
  Кулубаев Азамат Аманбекович

  1-класстагы юрист

 • Есенкулов Бактыбек Байызбекович
  Кара-Буура районунун прокурору
  Есенкулов Бактыбек Байызбекович

  юстициянын 2-класстагы кеңешчиси

 • Заиров Жылдызбек Маматокторович
  Манас районунун прокурору
  Заиров Жылдызбек Маматокторович

  юстициянын 3-класстагы кеңешчиси

Талас облусунун прокуратурасы

Дареги

722720 Талас шаары, Бердике-Баатыр көчөсү 246

Email
talas@prokuror.kg
Телефон

(0 3422)  5-22-06, 5-21-26 (факс), (0 708) 20-00-67

Талас шаарынын прокуратурасы

Дареги

722720 Талас шаары,Чынгыз Айтматов көчөсү 349

Email
prokuraturagorodatalas@gmail.com
Телефон

(0 3422) 5-20-04, 5-21-92 (факс), (0 3422) 5-22-93, (0 709) 15-33-53

Талас районунун прокуратурасы

Дареги

722734 Көк-Ой айылы, Ж.Маматбеков көчөсү 47

Email
talas.ray.prok@gmail.com
Телефон

(0 3422) 6-05-21, 5-86-06 (факс), (0550) 07-87-78

Бакай-Ата районунун прокуратурасы

Дареги

722726 Бакай-Ата айылы, Отунбай  көчөсү 20

Email
bakaiata.prok@gmail.com
Телефон

(0 3457) 3-22-27, (0 3422) 6-03-37 (факс), (0773) 55-93-76

Кара-Буура районунун прокуратурасы

Дареги

722700 Кызыл-Адыр айылы, М.Кожомуратов көчөсү 27 а

Email
karabuura.prok@gmail.com
Телефон

(0 3456) 2-61-53, 2-66-93 (факс), (0 3422) 6-03-38 (факс), (0 556) 08-98-56

Манас районунун прокуратурасы

Дареги

722706 Покровка айылы, Жолдошев көчөсү 1

Email
prokuratura.manas2019@gmail.com
Телефон

(0 3459) 2-24-57, (0 3422) 6-03-39, (0701) 41-15-79