Жумгал районунун прокуратурасы

Дареги

722530 Чаек айылы, Э. Матыев көчөсү 102

Email
jumgalprok@mail.ru
Телефон

(0 3536)  2-37-06, (0 3522) 6-05-93 (факс), (0702) 00-05-17