Урматтуу Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына кызматка кабыл алуу үчүн кадрлар резервине киргизүүгө талапкерлерди тандоо боюнча конкурстун катышуучулары!


Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына кызматка кабыл алуу үчүн кадрлар резервине киргизүүгө талапкерлерди тандоонун Эрежелерине ылайык, 2021-жылдын 10-декабрынан тартып талапкерлерди тандоо процессинин кезектеги баскычы - компьютердик тестирлөө башталаарын Сиздерге кабарлайт.

Компьютердик тестирлөөнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясы, колдонуудагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылары, прокуратура органдарынын ишин жөнгө салуучу укуктук актылары, ошондой эле укуктун бардык тармактары боюнча суроолору Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын расмий сайтына жайгаштырылды.

Компьютердик тестирлөө Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын Жогорку аттестациялык-конкурстук комиссиясы тарабынан бекитилген графикке ылайык өткөрүлөт. Компьютердик тестирлөөнүн күнү жана орду жөнүндө   кошумча кабарланат.

Кызыккан суроолор боюнча 0(312) 54-28-52 телофону аркылуу кайрылсаңыздар болот.