Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси 

Көчүрүү

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодекси

Көчүрүү

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси

Көчүрүү